Satış Sözleşmesi

1- Bu sözleşme, Misa telefon danışmanlığı hattı üzerinden telefonla veya Misa’ya ait  www.misa.com.tr  internet sitesinden elektronik ortamda gıda ürünleri satın alan ve bu sözleşmenin alıcı kısmını kimlik bilgilerini beyan ederek dolduran kişi (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) ile ‘‘Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Merkezi Etiler Beşiktaş-İstanbul’’ adresinde bulunan satıcı Misa Danışmanlık Organizasyon Ve Gıda İşletmeleri A.Ş. (bundan böyle Misa olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılan ürün satışı ve teslimi koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini saptanmaktadır.

2- Alıcı, Misa’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri, internet sitesinde yayınlanan yemek paketlerinin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimat koşulları, sözleşmenin süresi ve satışa konu paket ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına veya telefonla iletişime uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri kayıt altına alınan telefon görüşmesinde veya elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini kabul ve beyan eder. Misa’nın telefon kayıtları, www.misa.com.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

3- Alıcı siparişlerini Misa telefon danışmanlığı hattı üzerinden telefonla veya www.misa.com.tr web sitesine kayıt yaparak elektronik ortamda gerçekleştirir. Sözleşme tarihi, Alıcı’nın sipariş verdiği tarihtir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve seçilen ürün paketinin teslimatına başlanması için Alıcı’nın sipariş ettiği paket bedelini tam olarak ödemiş olması şarttır. Sözleşme, Misa’nın sözleşmeye konu son günlük öğünü sözleşme koşullarında teslimi ile kendiliğinden sona erer.

4- Misa, kilo vermek veya sağlıklı beslenerek formunu korumak isteyenlere 1200 kkal, 1300 kkal, 1500 kkal, 1800 kkal, 2000 kkal olmak üzere 5 ayrı ürün paketini; beslenme planları doğrultusunda hazırladığı standart gıda paketlerini müşterilerinin adreslerine teslim ederek ölçülmüş kalori değerleri olan ürünleri tüketmelerine ve böylece kilo vermelerine veya formlarını korumalarına yardımcı olmaktadır. Bu ürünlerin alıcı tarafından alınması alıcının salt bu ürünleri satın alarak kilo vereceği garantisini vermez. Alıcı bu ürünleri tüketirken özel sağlık durumunu gözeterek gerekli olan doktor ve diyetisyen kontrolünde kendisine program üretmelidir.

5- Misa günlük kalori, karbonhidrat, protein ve yağ dağılımları Alıcı tarafından, Alıcı’nın belirlediği hedef (kilo vermek, sağlıklı beslenmek) doğrultusunda seçilen beslenme planı ve kalori paketine göre hesaplanmış günlük mönüler oluşturarak Alıcı’nın adresine günlük paketler halinde teslim edecektir. Ürünlerin kalori değerleri, +/- 100 kaloriyi geçmemek üzere değişiklik

6- Alıcı, siparişinin oluşturulmasında telefonla veya elektronik ortamda hedefleri, beslenme tercihleri, boy, kilo, yaş gibi özellikleri hakkında Misa’ya bilgiler verir ve önerilerini alır; ancak hangi standart Misa paketi siparişinde bulunacağına ve hangi öğünleri tercih ettiğine Alıcı karar verir.

7- Besin kalori değerleri Misa diyetisyenleri ve gıda mühendisleri tarafından organize edilen Misa mönüleri hastalık, alerji gibi kişisel sağlık sorunları göz önünde bulundurulmadan hazırlandığından, Alıcı’nın bu gibi durumlarda sipariş vermeden önce doktoruna danışması gerekir. Misa, Alıcı’nın hastalık veya gıda alerjisi gibi nedenlerle karşılaşılabileceği sağlık problemlerinden ve belirlediği hedefe ulaşamamasından sorumlu değildir. Misa alıcıya kalori değerleri ölçülmüş gıdaları üretip göndermekle mükelleftir. Misa’nın bunun dışında alıcı ve üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Alıcı sağlık kontrollerini yaptırıp uzman hekimlere danışarak hekim onayı ile Misa’dan kalorileri ölçülmüş ürün aldığını peşinen taahhüt eder. Alıcı’nın yaş ve kilo durumu ile ilgili bu ürünleri kullanmasından doğabilecek tüm sorunlarda alıcı sorumludur. Alıcı kilo ve yaşından, özel sağlık durumundan kaynaklanan hallerden ötürü diyet programı yapmasının uygun olmadığı hallerde Misa’dan ürün almış ise bu durumda Alıcının tüm şikayetlerinden Alıcı sorumludur. Misa’nın alıcı veya üçüncü kişilere karşı sorumluluğu olamaz. Alıcı doktor ve diyetisyen onayı ile kendisine uygun ürün paketini kullandığını Misa’ya gayri kabili rücu ile beyan ve taahhüt eder.

8- Alıcı bu sözleşmedeki tüm maddeleri gayri kabili rücu ile okuyup kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

9- Alıcı, Misa diyetisyenlerinin günlük mönülerinin organize edilmesinde yol göstericilik yaptığını, Misa diyetisyenleri ile web sitesi üzerinden, e-mail yoluyla veya telefonla yaptığı görüşmelerin özel sağlık sorunlarının göz önünde bulundurulmadığı genel tavsiyeler mahiyetinde olduğunu, özel sağlık sorunlarının bulunması durumunda bu görüşmelerle yetinmeyip diyetisyeni veya doktoruna danışması gerektiğini bildiğini beyan eder.

10- Ürün bedeli, Alıcı’nın seçtiği beslenme planına, kalori paketine, öğün alternatifine ve satın alınan öğün gün sayısına göre sözleşme tarihinde Misa’nın www.misa.com.tr internet sitesinde ilan edilen Misa telefon hattı üzerinden bildirilen bedeldir.

11- Misa ürün fiyatlarını her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Alıcının sözleşmenin sona ermesinden sonra yeniden siparişte bulunması halinde güncel tarife geçerli olacaktır. Bedel, sadece günlük paketlerdeki gıda ürünleri ve bunların teslimi içindir. Ödemeler kredi kartı veya havale yolu ile yapılır.

12- Misa paketleri İstanbul İli sınırları dâhilinde; Misa’nın kabul edeceği bölgelere, www.misa.com.tr web internet sitesinde yayınlanmakta olan belirli ilçelerde Alıcı tarafından bildirilen adrese teslim edilir. Ürün teslimine, ürün bedellerinin tam olarak ödemesini takip eden 2 iş gününden sonra başlanır. Misa sipariş yoğunluğu veya göreceği lüzum üzerine sipariş alımlarını durdurabilir yada sipariş talebini kabul etmeyebilir. Dilediği alıcılarla göreceği lüzum üzerine

13- Misa, yapılan tüm düzenlemeleri ve sipariş işlemi bilgilerini Alıcı’ya e-posta yolu ile iletecektir. Konfirmasyon bilgisi alınmamış işlemler Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı, Misa’nın sistemde yapılan düzenlemeler ve sipariş bilgileriyle ilgi olarak e-posta yoluyla yapacağı bildirimleri kontrol etmek ve hata var ise bunların düzeltilmesini talep etmekle sorumludur.

14- Teslimatlar, Alıcı tarafından tercih edilen 07.30-08.30, 08.30-09.30 arasındaki 2 farklı saat diliminden birinde, günde bir defa olacak şekilde, 1 Ocak, pazar günleri, resmi tatil ve bayram günleri haricinde yılın diğer tüm günlerinde gerçekleştirilir. Misa, 2 iş günü öncesinden müşterilerine haber vermek koşuluyla üretim birimlerinin bakımı gibi zorunlu nedenlerle bazı günlerde servis vermeme hakkına sahiptir. Yoğun kar yağışı gibi mevsimsel koşulların ulaşımı aksatması halinde de Misa’nın teslimatı bu durumun ortadan kalkması tarihine kadar ertelemeye hakkı bulunmaktadır. Alıcı, bu gibi nedenlerle herhangi bir talepte ve şikâyette bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt

15- Misa günlük öğünlerin tamamını, Alıcı tarafından elektronik ortamda veya telefonla bildirilen saat diliminde, tek bir taşıma kutusu içerisinde irsaliye ile imza karşılığında teslimle yükümlüdür. Alıcı, yada alıcının bildirdiği adreste ürünü teslim alan kişi irsaliyesini imzalamakla paketteki öğünleri eksiksiz teslim almış kabul edilir. Eksik öğün/ler olması halinde, kuryeye tutanak tutturulması şarttır. Alıcının belirttiği teslimat adresinde ürünü teslim alan üçüncü kişinin ürünü alması alıcının ürünü teslim aldığı anlamına gelir. Bu tip teslimatlarda alıcı ürünü teslim almadığını Misa’ya karşı iddia edemez.

16- Kurye, Alıcı’nın belirlediği zaman diliminde ve adreste Alıcı’ya veya Alıcı’nın paketi teslim almaya yetkili kıldığı kişiye ulaşamazsa, 5 dakikalık bekleme süresinden sonra paketi Misa mutfağına geri götürecek ve Misa bu ürünleri imha edecektir. Alıcı, bu gibi durumlarda paketi almış kabul edileceğini ve Misa’dan bundan ötürü hiç bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

17- Alıcı, teslimattaki olası gecikmeleri, teslimat saat diliminin bitmesini takiben en geç 30 dk. içerisinde Misa’ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde Misa teslimdeki gecikmeden sorumlu olmayacaktır.

18- Trafik kazası veya trafikteki aşırı yoğunluklar gibi elde olmayan nedenlerle paketin tesliminde gecikme olması halinde; gecikmenin 2 saati aşması durumunda Misa tek taraflı olarak o günkü ürünün teslimatını en geç 6 ay içerisinde dilediği bir günde kullanılmak üzere erteleyebilir.

19- Teslimat ve fatura adreslerinin farklı olması halinde Alıcı bu durumu Misa’ya siparişi sırasında bildirmek durumundadır. Fatura, ilk teslimatta ürün paketi ile

20- Paketlerde ürün eksiği olması, paketin ezik veya ambalajların açık olması gibi herhangi bir sorunla karşılaşması halinde Alıcı, kuryeye mutlaka bu hususta tutanak tutturmakla yükümlüdür. Paketin tesliminden sonra fark edilebilen sorunlar, Alıcı tarafından aynı gün içinde en geç saat 16.00’e kadar Misa’nın 444 67 43 numaralı Hizmet Hattına bildirmeli ve müteakip gün gelen kurye ile sorunlu ürünü Misa mutfağına geri yollamalıdır. Bu gibi durumlarda yapılacak incelemede üründeki sorunun Misa’dan kaynaklandığının tespiti halinde Alıcı, günlük paket hakkını 6 ay içerisinde dilediği herhangi bir günde

21- Misa ürünleri sağlıklı ve özel sağlık koşullarında, koruyucu katkı maddeleri kullanılmadan günlük taze gıdalar kullanılarak hazırlanıp bakteri oluşumunu minimuma indirmek amacı ile soğutularak paketlenir. Soğuk zincir ile teslim edilen Misa yemeklerinin teslimattan sonra soğuk zincirini korumak Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı ürün öğünlerini buzdolabında muhafaza etmek, talimatlarına uygun olarak ısıtmak ve teslim aldığı kutunun üzerinde yazan tarihte tüketmek durumundadır. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek sorunlardan

22- Gıda maddelerinin düzenli teslimatlar çerçevesinde Alıcı’nın konut veya işyerine götürülerek teslimine ilişkin olan bu sözleşmeden cayılması, hukuki düzenlemeler gereğince mümkün değildir.

23- Ancak Misa, Alıcı’nın satın aldığı paketin kullanımını erteleme talebine, en az 2 işgünü öncesinden haber vermesi ve en geç iş bu sözleşmenin olağan sona erme süresini takip eden 6 ay içinde kullanması şartıyla onay verebilir. Kullanımı Misa’nın onayıyla ertelenen paketlere devam edilebilmesi için Alıcı’nın talebini 2 iş günü öncesinden en geç saat 16:00’a kadar Misa’ya bildirerek onay alması zorunludur.

24- Alıcı, en az 2 iş günü öncesinde saat 16:00’a kadar bildirmesi halinde, Misa teslimat sınırları dâhilinde teslimat adresinde ve/veya teslim saatinde değişik yapabilir. Alıcı, en az iki işgünü öncesinden saat 16.00’a kadar yazılı olarak bildirerek satın aldığı paketin bakiyesini Misa dağıtım ağı kapsamında başkalarına devredebilir.

25- Alıcı bu gibi taleplerini, Misaa Müşteri Hizmet Hattından telefon ile ya da www.misa.com.tr web sitesine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmak suretiyle elektronik ortamda yapacak ve onay alacaktır.

26- Alıcı, e-posta yolu ile ilettiği taleplerine 30 dk. içerisinde yanıt almaması halinde, e-postanın teknik bir aksaklıktan dolayı Misa’ya ulaşmamış olması ihtimalinden ötürü, talebini Misa’nın 444 67 43 Hizmet Hattından Müşteri Temsilcilerine iletmelidir. Misa teknik sebeplerle eline ulaşmayan Alıcı taleplerinin karşılanmasından sorumlu değildir.

27- Alıcı, ürünleri teslim almaktan imtina etmesi, sözleşmeden vazgeçmesi veya sözleşmeyi haklı nedeni olmaksızın tek yanlı olarak feshetmesi halinde Misa’dan hiç bir talepte bulunmayacağını, teslim almaktan vazgeçtiği/imtina ettiği veya sözleşmeyi tek yanlı olarak feshettiği için teslim edilmeyen ürün bedellerinin kısmen dahi olsa iadesini istemeyeceğini kabul ve taahhüt

28- Misa, sözleşme şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu gibi bir durumda, değişikliklerin tümü web sitesinde yayınlanacak ve değişikliklerden sonra yapılacak sipariş ve alımlar bakımından geçerli olacaktır.

29- Misa, iş bu sözleşme kapsamında Alıcı hakkında edindiği hiç bir bilgiyi hiç bir kişi ve kurumla paylaşmayacağını ve iş bu sözleşmeyle üstlendiği edimleri ifa kapsamının dışında kullanmayacağını taahhüt eder. Alıcı’nın ödeme yaparken işlemin yapıldığı bankaya ulaştırılmakta ve provizyon alınmakta kullanılan kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde Misa tarafından kaydedilmemektedir.

30- - Bu sözleşmeden ve uygulanmasından kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların hallinde Misa’nın bilgisayar, telefon, ses kaydı gibi manyetik ortamda olanlar dâhil elektronik kayıtları, ticari defter, belge ve kayıtları kesin delil oluşturur. İhtilafların çözümünde parasal sınırlar dâhilinde İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MİSA DANIŞMANLIK ORGANİZASYON ALICI:______________________ VE GIDA İŞLETMELERİ A.Ş.